Tvätta Bilen

Årskort kostar 200:-

Gäller för hela hushållet!

Intjänat på två tvättar!


Tack vare investeringen i en ny tvättmaskin hösten 2016 kan vi nu till 100% använda Svanen-märkta produkter i biltvätten.  I ett avancerat reningsverk, i flera steg, varav det sista är ett biologiskt reningssteg, renas vattnet och när det sedan så småningom släpps ut i det kommunala nätet uppfyller det med råge Malmö Stads högt ställda krav. Sammantaget kan ni vara säkra på att hos oss tvättar ni alltid miljövänligt. Dessutom - speciellt om ni skaffar vårt Årstvättkort - till ett riktigt förmånligt pris.

Ovan ser ni vad de olika tvättprogrammen innehåller samt våra priser.