Släputhyrning

ALLA MÅTT ÄR INVÄNDIGA

(Prislista gäller fr o m 20210801)

Självriskeliminering ingår alltid i ovanstående priser!

Denna täcker din självrisk vid större skada på släpet, t ex vid en olycka.

OBS! Skador på t ex stödhjul, katastrofwire, lyktglas, lämmar och galler som uppstår p g a felaktigt hanterande (t ex vid backning) betalas av hyresmannen. Förutsatt att hyresmannen anmäler skadan vid återlämning byter vi dessa delar utan arbetskostnad och till självkostnadspris, i övriga fall faktureras fullt pris samt arbetskostnad och faktureringsavgift.


Ska du använda släpet utanför Sverige går det bra men det måste skrivas in i kontraktet, säg till när du bokar! Deposition kan krävas i vissa fall.

Ring 040-184706 för att boka!